Tekniker, Şef olursa maaşı düşer mi?

Teknik Hizmetleri Sınıfında "Tekniker" unvanında iken Genel İdare Hizmetler Sınıfında "Şef" unvanına geçtiğinizden dolayı eğitim durumunuza göre "Yükseköğretim görenler" bölümünden, 3 ve 4 üncü derecelerde ek göstergeler ile yan ödeme puanınız ve özel hizmet tazminat oranınız düşecektir.

Tekniker, Şef olursa maaşı düşer mi?
Tekniker, Şef olursa maaşı düşer mi? Admin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinde ":Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre teknik hizmetler sınıfında "Tekniker" unvanı ile çalışıyor iken genel idare hizmetleri sınıfında "Şef" kadrosuna geçmenizde "bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip" olmanız şartı ile yakınca bulunmamaktadır. Ancak yeni unvanınız ile eski unvanınız arasında ki ücret farklığı var ise kazanılmış hak açısından bir düzenleme yer almadığından maaşınızda düşüş olabilmektedir.

Şöyle ki ;657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinde; "...Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun hükmüne göre ek I Sayılı Cetvel incelendiğinde, Unvana göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Genel İdare Hizmetler Sınıfında ki ek göstergeyi düzenleyen kısımda sayılmayan Şef unvanlar için( i ) bölümü düzenlenmiş,

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

1. Yükseköğretim görenler,

1.Derece

2200

2. Derece

1600

3. Derece

1100

4. Derece

800

Teknik hizmetler Sınıfında ki, Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanı almış olanlar,

1.Derece

2200

2. Derece

1600

3. Derece

1500

4. Derece

1100

düzenlemesi yapılmıştır

Ayrıca; Yan ödeme puanı, özel hizmet tazminatı ve ek tazminat açısından ise

Şef unvanı için;

Yan ödeme Puanı :

500+200: 700

Özel Hizmet Tazminatı: 1-4 derece için :

60

Diğer dereceler için

50

Ek tazminat 1-2 derece için :http://www.kamuhaberim.com/admin/index.php?case=news&p=add

115

3-4 derece için :

105

Diğer dereceler için

95

Tekniker unvanı için;

Yan ödeme Puanı (5 yıllık hizmeti olanlar):

1625

5 yıldan fazla hizmeti olanların

2050

Özel Hizmet Tazminatı: 1-4 derece için :

100

Özel Hizmet Tazminatı: diğer dereceler :

93

Ek tazminat 1-2 derece için :

110

3-4 derece için :

100

5-7 dereceler için

90

Bu düzenlemelere göre; Teknik Hizmetleri Sınıfında "Tekniker" unvanında iken Genel İdare Hizmetler Sınıfında "Şef" unvanına geçtiğinizden dolayı eğitim durumunuza göre "Yükseköğretim görenler" bölümünden, 3 ve 4 üncü derecelerde ek göstergeler ile yan ödeme puanınız ve özel hizmet tazminat oranınız da düşecektir.

Bu nedenle, idari görev açısından hedefiniz yok ise bu unvan değişikliğini maaşınızda düşüş olacağından tavsiye etmemekteyiz.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KİT Daire Başkanı görevden alınsa bile 2 yıl bedava maaş alacak güce sahip mi?
KİT Daire Başkanı görevden alınsa bile 2 yıl bedava maaş alacak güce sahip mi?
Kariyer sınavını geçen Diyanet personeli ne kadar maaş alıyor?
Kariyer sınavını geçen Diyanet personeli ne kadar maaş alıyor?